УСЛУГИ
КОНТАКТИ
 
ЗА НАС
   

 

РУМЕДИТ - Русе е специализирана фирма с предмет на дейност
СЕРВИЗ И МОНТАЖ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И
АПАРАТУРА И ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКИ СТОКИ.Фирмата е основана 1965 год и е с утвърдени позиции в областта на сервиза и доставката на медицинска техника.
  Сервизът на медицинската техника се извършва от  дипломирани инженери и  специалисти , преминали специализирани курсове
Фирмата притежава
необходимата база
и изискваните от законодателството лицензии
за извършване на качествен и срочен сервиз
.

  Главният офис се помещава в собствена масивна сграда
, която се  намира в района на Многопрофилна болница за активно лечение гр.Русе.
РУМЕДИТ има филиали в градовете Разград и Силистра, работещи в сгради, също собственост на фирмата, построени в районите на съответните Многопрофилни болници.

 

Дейността на фирмата с източници на йонизиращи лъчения е лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране за извършване на монтажни, профилактични , ревизионни и сервизни дейности на рентгенова дагностична, терапевтична, и контрол на багажа апартура

  Фирмата притежава разрешение от ДАСМ ГД "ИДТН" за поддръжка, ремонт и преустройство на съдове работещи под налягане.


Броят на клиентите, с които фирмата има договорни отношения за сервиз на медицинска техника е над четиридесет, между които са и Многопрофилните болници в градовете Русе, Разград, Силистра, Кубрат, Свищов, Исперих, Дулово, Онкологичен диспансер Русе, Диагностично-консултативни центрове и частни лекарски практики.


Търговският отдел е сериозен партньор на общопрактикуващите лекари и заведенията за доболнична помощ в доставката на консумативи за медицинската техника, инструменти и апарати.


РУМЕДИТ предлага широка гама от консумативи и апаратура за козметични салони 

  Предлагаме консултации за оборудване на специализирани рентгенови и медицински кабинети и разработване на технологични проекти за монтаж на рентгенови апарти, компютърно-томографски уредби, технически рентгенови уредби и др., както и съгласуване и узаконяване пред съответните контролни органи на Министерство на здравеопазването и Агенцията за ядрено регулиране

 


Авторско Право © 2019 RUMEDIT.com - Всички Права Запазени