• 1

За нас

РУМЕДИТ е компания, която предлага доставка на качествени, отговарящи на изискванията на европейския стандарт консумативи и медицинска апаратура за лекарски кабинети, болнинчни заведения и ветиринарно-медицински амбулатории.

ПРИОРИТЕТ на компанията е безупречното и своевременно обслужване и ремонт на медицинското оборудване на амбулаторни и лечебни заведения, клиники, лаборатории и болници на територията на Република България.

Фирмата е лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране за извършване на монтажни, профилактични, ревизионни и сервизни дейности на:

  • рентгенова дагностична апаратура;
  • терапевтична рентгенова апаратура;
  • радиоизотопни апарати за терапия и диагностика.Услуги